Civil Franchise

Sok kisgyermekes anyának nehézséget okoz, hogy mikor, és hogyan térjen vissza a munkaerőpiacra. Kevés a bölcsődei férőhely, illetve a meglévő bölcsődék túlzsúfoltak. A családból a közösségbe átállás sokszor nagyon drasztikus. Egyik napról a másikra kell, egy 1-2 éves gyereknek kiszakadnia a család védő-óvó kötelékéből és beilleszkednie a számára idegen közegbe.

Lehetőség van családi bölcsődék nyitására, alternatív napközbeni ellátások megszervezésére, és vállalatok is nyithatnak bölcsődéket.

Ahhoz, hogy valaki családi bölcsődét nyisson, egy 40 órás továbbképzésen kell részt vennie. Ez korántsem biztosíték arra, hogy a megfelelő szakmai felkészültséget tudja nyújtani, ami különösen az egészen pici korosztály számára életfontosságú, személyiségfejlődése tekintetében meghatározó.

Sok esetben nem megoldott a családi bölcsőde fenntartható működése. A szolgáltatások sok pénzbe kerülnek, még akkor is, ha egy-egy pályázatból elnyert forrás biztosít némi fedezetet, a későbbi finanszírozás azonban bizonytalan.

A szociálisan rászoruló gyerekek problémáira sem feltétlenül jelent megoldást ez a modell, hiszen számukra még nagyobb szükség van a szakszerű fejlesztésre, ami igazán a családjukkal együtt lehet hatékony.

A Szülők Háza FRANCHISE megoldást jelent a fenti problémákra!

 • megalapozott és kipróbált, kész szakmai programot és képzést nyújt,
 • több, mint 15 éves szakmai munka az alapja,
 • komplex családgondozást tesz lehetővé,
 • működő üzleti modellt ad a fenntartható működésért,
 • egységes arculatú,
 • kihasználja a hálózati működés előnyeit, közös érdekképviselet biztosít

Hogyan működik a Szülők Háza modell?

A működési kötöttségek és a szigorú szakmai elvárások egy, a lokális üzleti partnerekkel kötött, franchise szerződés keretében valósíthatók meg. Az egyes Szülők Háza egységek, amellett, hogy üzleti vállalkozásként működnek, civil feladatokat is ellátnak a gyermekek alapellátása, illetve a családgondozás területén.
A leendő partnerek szigorú kiválasztási folyamaton mennek keresztül, részt vesznek vezetői és szakmai képzéseken. Tevékenységük felett a franchise gazda folyamatos kontrollt gyakorol. A franchise partnereknek azonban lehetőségük lesz a központ általi megállapodások helyi adaptációjára.

Miért előnyös a SZÜLŐK HÁZA FRANCHISE forma a (családi) vállalkozás számára?

 • A vállalkozás kidolgozott, kipróbált és bevált módszertant használhat.
 • Működőképes üzleti tervet kap.
 • Állandó szakmai segítséget, támogatást vehet igénybe.
 • Közös fejlesztésben vehet részt, amellyel saját szolgáltatása is fejlődik.
 • Ellenőrzött szakmai minőségi szolgáltatást tud nyújtani.
 • Működése fenntartható.
 • Európai Uniós pályázatokon való közös indulást (konzorcium) tesz lehetővé, így a forrásokhoz jutásnak az esélye jóval nagyobb.
 • A Szülők Háza ismert márka és erős stabil brand-et jelent.

A SZÜLŐK HÁZA FRANCHISE előnyei a lakosság számára

 • A vállalkozó működési költségeihez állami támogatást igényelhet, ezért érdekelt a szolgáltatást rászorultsági alapon igénybe vevő családok minőségi kiszolgálásában.
 • Mivel a vállalkozó működési költségeinek nagy részét a piacról termeli ki, ezért érdekelt a szolgáltatásai minőségének megtartásában, fejlesztésükben és bővítésükben, valamint szaktudása állandó frissítésében.

Családi központ vagy bölcsőde nyitását tervezi? Ön is részt venne a SZÜLŐK HÁZA FRANCHISE programban? Legyen a partnerünk!